Tarieven 2021

Tarievenoverzicht

Op deze pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek  
Code M/T Prestaties Tarief
C11   Periodieke controle € 22,91
C13   Probleemgericht consult € 22,91
C91   Pocketregistratie € 36,18
C92   Parodontiumregistratie €72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28    Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
C29  * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65    Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 60,29
c. Toeslagen en diversen  
C80    Mondzorg aan huis € 18,09
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
C85    Weekendbehandeling € 22,91
C86   Avondbehandeling € 22,91
C87   Nachtbehandeling  € 22,91
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
III Preventieve mondzorg (M)
IV Verdoving (A)
V Verdoving door middel van een roesje (B)
VI Vullingen (V)
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten (J)
XIV Uurtarieven (U)
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
*M/T  = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener. 

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.